DOTACJE

logo-UE

logo-UE2

 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

  Tytuł projektu: Platforma B2B realizująca procesy biznesowe pomiędzy INSAP Sp. z o. o. a jej dostawcami.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


Wartość projektu
:  324 260,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 192 934,70 PLN

Okres realizacji: od 01.03.2014 do 31.08.2015

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-12-175/13-00

 
Projekt realizowany w siedzibie:
INSAP  Sp. z o. o.
ul. Ładna 4-6
31-444 Kraków

Informacji na temat projektu udziela:
Arkadiusz Milka
tel. 12 411 49 79 lub 411 57 47
e-mail: insap@insap.pl


EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej: 
http://europa.eu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: http://www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mir.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego: http://www.parr.com.pl