OFERTA

Firma obok najwyższej jakości produktów oferuje także szeroki zakres usług, w tym:

Doradztwo techniczne

Dla naszych Klientów wykonujemy profesjonalne, kompleksowe ekspertyzy dotyczące technicznej ochrony osób i mienia na terenie obiektu wskazanego przez Klienta. Dokonujemy analiz dotyczących struktury architektonicznej danego obiektu, jego przeznaczenia, składowanych w nim materiałów, ilości pracujących w nim osób i innych czynników niezbędnych do określenia potencjanych zagrożeń dotyczących danego obiektu, a następnie wydajemy opinię na temat stanu zabezpieczenia obiektu oraz doradzamy, w jaki sposób można podnieść poziom bezpieczeństwa, aby był on adekwatny do charakterystyki obiektu oraz do obowiązujących przepisów.

 

Opracowanie koncepcji zabezpieczeń

Na podstawie ekspertyzy dokonanej na terenie obiektu oraz potrzeb przedstawionych przez Klienta, tworzymy i przedstawiamy kompleksowy projekt systemów zabezpieczeń, czy to przeciwpożarowych, antywłamaniowych czy też innych systemów, prezentowanych w zakładce „Oferta”. Przedstawiane przez nas koncepcje zabezpieczeń bazują na dokładnej analizie danego obiektu oraz zakładają wykorzystanie sprzętu najwyższej jakości, co w efekcie daje projekt w pełni satysfakcjonujący naszego Klienta i gwarantujący wysoki poziom zabezpieczeń obiektu.

 

Opracowanie projektów technicznych

Rzetelnie wykonana analiza obiektu oraz wstępne opracowanie koncepcji założeń prowadzi w dalszej kolejności do opracowania profesjonalnego projektu technicznego danego systemu zabezpieczeń. Szeroka wiedza na temat stosowanych urządzeń, przepisów budowlanych i dotyczących zabezpieczeń budynków i obiektów oraz zasad projektowania pozwala nam na zaprojektowanie systemu odpowiadającego wymaganiom Klienta. Projekty techniczne wykonujemy z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania projektowego dla inżynierów AutoCAD. Nasze projekty opatrzone są wyczerpującym opisem technicznym oraz uzupełnione kartami katalogowymi wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodności urządzeń i elementów zastosowanych w projekcie.

 

Montaż

Kiedy już nasza firma opracuje kompletny projekt wykonania zabezpieczeń, kolejnym krokiem jest rozpoczęcie montażu. Po uzgodnieniu wszystkich spraw formalnych, zwiazanych z wykonawstwem, nasza wysoko wykwalifikowana kadra montażystów przystępuje do wykonania projektu w terminach i na warunkach dogodnych dla naszego Klienta. Nasze ekipa przeszła niezbędne szkolenia z zakresu montażu, instalacji i uruchamiania wszystkich oferowanych przez nas systemów, na co posiadamy odpowiednie certyfikaty, autoryzacje i świadectwa szkoleń. Gwarantujemy naszemu Klientowi sprawne, fachowe i schludne wykonanie projektu.

 

Rozruch i uruchomienie systemów

Kiedy już wszystkie urządzenia są zamontowane, przewody podłączone, a pozostałe elementy systemu znajdują się na swoim miejscu, nasza ekipa przystępuje do uruchomienia danego systemu. Liczne odbyte szkolenia z zakresu rozruchu i obsługi instalowanych urządzeń pozwalają naszej ekipie montażowej na sprawne uruchomienie tego, co zostało zamontowane. Po rozruchu i zaprogramowaniu urządzeń wykonywane są wszystkie niezbędne testy, aby nasz Klient mógł osobiście przekonać się, że zamówiony przez niego system jest sprawny i gotowy do działania. Prace nad obiektem uznajemy za zakończone dopiero po pozytywnie przeprowadzonym odbiorze instalacji w warunkach i terminie uzgodnionymi uprzednio z Klientem. Po odbiorze przeprowadzane jest także szkolenie personelu, obejmujące podstawy obsługi zainstalowanych urządzeń.

 

Nadzór specjalistyczny i konserwacja

Udane testy i odbiór technicznych zabezpieczeń to jeszcze nie wszystko. W zasadzie to dopiero początek przygody naszego Klienta z profesjonalnymi zabezpieczeniami, wykorzystującymi najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Po odbiorze przeprowadzane są szkolenia całego personelu lub osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu (w zależności od jego charakteru), natomiast specjalistyczny nadzór nad systemem Klient może spokojnie powierzyć naszej firmie, jako że instalowane urządzenia znamy „od podszewki”. W przypadku problemów z użytkowaniem sprzętu nasza firma zawsze służy pomocą – czy to w postaci porady na odległość, czy też wizyty specjalisty na obiekcie. Umowa podpisywana z naszym Klientem obejmuje także pewien okres gwarancji na urządzenia (określony przez producenta) oraz obsługę awarii (określany jest wówczas m.in. maksymalny czas, jaki może minąć pomiędzy zgłoszeniem awarii a wykonaniem ekspertyzy lub usunięciem problemu). W ramach nadzoru nad zainstalowanym sprzętem prowadzimy także okresowe konserwacje systemu, aby na bieżąco mieć pewność, iż system i jego poszczególne elementy są w pełni sprawne.