kw. 12

INSAP Sp. z o.o. podczas „XII Małopolskiego Konkursu Własnych Prac Technicznych”

by Agnieszka Milka, Aktualności, Możliwość komentowania INSAP Sp. z o.o. podczas „XII Małopolskiego Konkursu Własnych Prac Technicznych” została wyłączona

kw. 12

22 marca 2023 uczestniczyliśmy w finale XII Małopolskiego Konkursu Własnych Prac Technicznych.

Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co roku przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie we współpracy z Zarządem Oddziału Nowohuckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Do tegorocznego konkursu przystąpiło siedem szkół o profilu technicznym działających na terenie województwa małopolskiego. Prace konkursowe, które powinny nosić cechy rozwiązań nowatorskich, zgłaszano w trzech następujących kategoriach: automatyka i robotyka, elektrotechnika i elektronika oraz informatyka.

INSAP Sp. z o.o. ufundowała specjalne nagrody finansowe dla wybranych laureatów konkursu.

Nagrody, przyznane w ramach szerzenia przez naszą firmę idei biznesu odpowiedzialnego, a także promowania młodych talentów w dziedzinie zaawansowanych technologii, osobiście wręczył zwycięzcom Prezes Zarządu Arkadiusz Milka.

Fot. ZSE nr 2 w Krakowie

    Comments are closed.