paź 23

INSAP Sp. z o.o. podczas jubileuszu 60-lecia Zapory i Elektrowni Wodnej Myczkowce

by Agnieszka Milka, Aktualności, Możliwość komentowania INSAP Sp. z o.o. podczas jubileuszu 60-lecia Zapory i Elektrowni Wodnej Myczkowce została wyłączona

paź 23

13 września 2021 obchodzono 60-lecie oddania do użytku Elektrowni Wodnej Myczkowce w Zwierzyniu.

Podczas tego uroczystego i bogatego w liczne wspomnienia wydarzenia Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, w imieniu Prezydenta RP, wręczyła zasłużonym pracownikom PGE Energia Odnawialna odznaczenia państwowe. Naszą firmę reprezentował Prezes Zarządu Arkadiusz Milka, który wręczył organizatorom dedykowany specjalnie na tę okazję upominek.

Elektrownia Wodna Myczkowce w Zwierzyniu wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.

Grupa PGE zapewnia stabilną pracę systemu elektroenergetycznego. Dzięki takim obiektom jak ten w Solinie, którą wspiera Elektrownia Wodna Myczkowce, możliwe jest szybkie reagowanie na zmiany w poziomach rezerwy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Gdy pojawią się sytuacje kryzysowe związane z awariami bloków energetycznych lub ponadprzeciętnymi opadami deszczu grożącymi zalaniem, to właśnie interwencja elektrowni szczytowo-pompowej zapewnia bezpieczeństwo w regionie. Chodzi zarówno o bezpieczeństwo energetyczne, jak i przeciwpowodziowe na Podkarpaciu, które gwarantuje zapora w Myczkowcach – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej1.

Historia planów budowy Elektrowni Wodnej Myczkowce sięga przełomu XIX i XX wieku. Jednak pierwsze naprawdę konkretne rozwiązania w tej kwestii zaproponowano dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Człowiekiem, który w 1921 roku przedstawił swój prekursorski projekt był profesor hydrotechniki Karol Pomianowski. Niestety na skutek ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego inwestycji nie ukończono. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej, w 1951 roku, powrócono do przedwojennych projektów i w 1956 roku rozpoczęto budowę zapory, którą oddano do eksploatacji po czterech latach.

Fot. Użyczono

1 [brak autora], 60-lecie Elektrowni Wodnej Myczkowce w Zwierzyniu, dostępne:
https://pgeeo.pl/aktualnosci/60-lecie-elektrowni-wodnej-myczkowce-w-zwierzyniu (23.10.2021)

    Comments are closed.