kw. 14

INSAP Sp. z o.o. podczas otwarcia Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w DPS im. Helclów w Krakowie

by Agnieszka Milka, Aktualności, Możliwość komentowania INSAP Sp. z o.o. podczas otwarcia Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w DPS im. Helclów w Krakowie została wyłączona

kw. 14

9 kwietnia 2019 w Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie odbyło się otwarcie zmodernizowanego Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego nr 1.

W wydarzeniu tym uczestniczył Prezes Zarządu naszej firmy Arkadiusz Milka.

Inwestycja jest przykładem dążenia do poprawy kompleksowej opieki nad osobą niesamodzielną w Krakowie oraz zapewnienia profesjonalnych usług w tym zakresie – powiedział prezydent Jacek Majchrowski1.

Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że mogliśmy zaproponować koncepcję ochrony, a także opracować i wcielić w życie rozwiązania przeciwpożarowe dla tak szlachetnego i innowacyjnego przedsięwzięcia. Ta godna pochwały oraz naśladowania inicjatywa nie tylko kładzie nacisk na poczucie bezpieczeństwa seniorów, ale także na zapewnienie im jak najbardziej komfortowego i godnego życia.

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów realizuje zadanie inwestycyjne mające w szczególności na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz warunków bytowych osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania w latach 2016–2018 zrealizowano szereg działań, które obejmowały m.in. wykonanie wjazdu przeciwpożarowego, dostosowanie części zabytkowego budynku głównego DPS o powierzchni blisko 12 000 m2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym wykonano również windę zewnętrzną, zrealizowano pierwszy etap przebudowy kanalizacji pozabudynkowej wraz z drogami i alejkami oraz izolacją fundamentów, a także fragmentem muru ogrodzeniowego2.

Fot. Wiesław Majka, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa

1 [brak autora], Otwarcie Zespołu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w DPS Helclów, „Magiczny Kraków”, dostępne: 
http://krakow.pl/aktualnosci/229009,29,komunikat,otwarcie_zespolu_pielegnacyjno-opiekunczego_w_dps_helclow.html 
(14.04.2019)
2 tamże (14.04.2019)

    Comments are closed.