SYSTEMY TELEWIZJI UŻYTKOWEJ

Uzupełnieniem systemów SSWiN i KD do nadzoru obiektów i terenów są urządzenia telewizji dozorowej. Kamery i obiektywy są oczami systemu. Dobierane są w zależności od miejsca ich zainstalowania (wewnątrz lub na zewnątrz obiektu), jak również od tego, co i w jakich warunkach mają obserwować. Kamery w zależności od wymagań mogą być instalowane jako stacjonarne lub ruchome – sterowane zdalnie przez personel. Sygnały z kamer wyświetlone są na monitorach umożliwiających podgląd nadzorowanego obszaru lub wielu obszarów. Monitoring może obejmować różne newralgiczne miejsca – zarówno te zagrożone włamaniem czy napadem, jak również obszary produkcyjne czy procesy technologiczne.