MONITORING DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Monitoring pożarowy ma na celu maksymalne skrócenie czasu, jaki jest potrzebny na powiadomienie Straży Pożarnej o zaistniałym pożarze i czasu potrzebnego do podjęcia natychmiastowej akcji ratunkowej. W przypadku wykrycia przez system zagrożenia pożarowego, następuje automatyczne połączenie z odpowiednią centralą w Państwowej Straży Pożarnej i przekazywany jest sygnał o alarmie wraz z identyfikacją zagrożonego obiektu.

INSAP Sp. z o.o. spełnia warunki techniczno-organizacyjne dla monitoringu pożarowego określone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i standardy określone przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz aktualnie obowiązujące przepisy i wytyczne.