SYSTEMY WYKRYWANIA WYCIEKÓW

System Floodline ostrzega zwykle o wycieku wody, może też jednak monitorować olej, gaz i inne płyny oraz chemikalia. System monitorowania wycieków pracuje w trybie strefowym – każdy obwód sensoryczny jest niezależnym mini-systemem wykrywania wycieków. Wszystkie obwody doprowadzone są do panelu kontrolnego w celu lepszej wizualizacji i komunikacji. Każda strefa odpowiada za przypisany do niej obiekt, np. klimatyzator, serwer itp.