SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

SSWiN popularnie nazywane systemami alarmowymi mają za zadanie wykrycie i powiadomienie o naruszeniu lub próbie naruszenia nadzorowanego obszaru, tj. kradzieży, włamania czy napadu. Dzięki odpowiednim urządzeniom systemu realizuje się to zarówno w odniesieniu do wnętrza obiektu, jak i jego otoczenia zewnętrznego (ochrona obwodowa oraz peryferyjna). W oparciu o dokonaną wcześniej analizę zagrożeń dobiera się właściwe elementy i urządzenia tak, aby odpowiadały swoją klasą określonej kategorii zagrożeń, adekwatną do chronionego obiektu.