SYSTEMY ODDYMIANIA I WENTYLACJI POŻAROWEJ

Dym i gorące gazy w przypadku pożaru stwarzają największe zagrożenie dla użytkowników budynków. Z tego powodu, w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w strefie pożaru, poziome i pionowe drogi ewakuacyjne powinny być zabezpieczone przed możliwością zadymienia. W tym celu stosowane są systemy oddymiania i wentylacji pożarowej.

oddymianie

Szeroka gama klap oddymiających, siłowników oraz wentylatorów pożarowych umożliwia zastosowanie właściwych i skutecznych rozwiązań technicznych. Dzięki współpracy z systemami ochrony przeciwpożarowej (oddzielenia pożarowe, system sygnalizacji pożarowej, DSO) istnieje możliwość skutecznej ewakuacji ludzi i prowadzenia akcji gaśniczej.

Proponowane przez naszą firmę najwyższej jakości produkty renomowanych producentów:

  • Belimo
  • Bitner
  • D+H
  • Essmann
  • Mercor