SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU I AUTOMATYKI POŻAROWEJ

Systemy sygnalizacji pożaru umożliwiają wczesne wykrycie pożaru w jego wstępnej fazie, wskazanie precyzyjnie miejsca jego powstania, powiadomienie o  niebezpieczeństwie personelu i służb dozoru, a także, poprzez monitoring pożarowy, powiadomienie najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Oferowane przez nas systemy, poprzez modułową budowę central, zdecentralizowanie systemów oraz możliwości łączenia ich w układzie sieciowym sprawiają, że możliwe jest zastosowanie ich zarówno w małych, jak i dużych obiektach

SAP

Duża elastyczność w konfigurowaniu systemów pozwala na indywidualne ich dostosowanie do potrzeb i wymagań klientów, jak również umożliwia zwiększenie funkcjonalności w bardzo ciężkich warunkach atmosferycznych oraz w trudnych warunkach wynikających z technologii produkcji. Szeroka gama czujek automatycznych pozwala na ich zastosowanie do wykrywania różnych czynników towarzyszącym pożarom, takich jak dym, płomień czy podwyższona temperatura. Dzięki nieograniczonym możliwościom sterowania urządzeniami ochrony przeciwpożarowej według ściśle określonych scenariuszy pożarowych, jesteśmy w stanie tworzyć zintegrowane systemy bezpieczeństwa pożarowego budynków o bardzo skomplikowanym algorytmie sterowania.

Proponowane przez naszą firmę najwyższej jakości produkty renomowanych producentów:

  • Bitner
  • Ela Compil
  • GE Security
  • Listec
  • Polon-Alfa
  • Schrack-Seconet
  • Siemens
  • Vision Polska