SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

System KD pozwala na pełną kontrolę ruchu osobowego w budynku w obrębie określonych stref lub pomieszczeń. Dzięki współpracy z systemami SSWiN, TVU, SAP itp. istnieje możliwość w znaczący sposób podniesienia poziomu bezpieczeństwa w obiekcie. Korzyści jakie wynikają z zastosowania urządzeń kontroli dostępu są następujące:

  • rejestracja wejść/wyjść
  • identyfikacja pracowników
  • możliwość współpracy z systemami taryfikacji czasu pracy
  • monitorowanie cennych przedmiotów, zarządzanie danymi osobowymi