STAŁE INSTALACJE GAŚNICZE

Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe to system związany ściśle z ochroną przeciwpożarową budynku, mający za zadanie automatyczne ugaszenie powstałego pożaru w pierwszej jego fazie, a działające poprzez wyzwolenie do chronionej przestrzeni środka gaśniczego. Sterowane i monitorowane odbywa się za pomocą Systemu Sygnalizacji Pożarowej lub dedykowanych do tego celu urządzeń. Kompletny system składa się z instalacji hydraulicznej oraz sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem. Wymagane są również adaptacje budowlano – wentylacyjne, zapewniające szczelność chronionego pomieszczenia.

Gaszenie

Stałe urządzenia gaśnicze z zastosowaniem czystych środków gaśniczych są bezpieczne dla ludzi, mienia oraz środowiska naturalnego. Przeznaczone są szczególnie do zabezpieczania: elektronicznego wyposażenia serwerowni, central telefonicznych, rozdzielni, sterowni, a także wielu innych cennych miejsc, takich jak muzea, kancelarie tajne czy archiwa.

Proponowane przez naszą firmę najwyższej jakości produkty renomowanych producentów:

  • Bitner
  • InGas
  • Polon-Alfa
  • Schrack Seconet